• FREE SHIPPING IN UK & EU 🇬🇧

Fat Wax

£49.95 £59.90

Fat Wax Duo

17% OFF 6 Month...

£79.95 £119.80

Fat Wax Quad

33% OFF 12 Month...

£29.95

Fat Wax

Strong Hold. Matte Finish.  ...

£69.95 £119.80

BLACK PACK + FAT WAX

Supreme, Absolute, Icon +...